+90 216 314 5657 | info@uestco.com

Yakıtların ikame edilebilirliği ve Wobbe Endeksi

Gaz yakıtları birbirinin yerine kullanabilmek mümkün müdür?

Yakıtların ikame edilebilmesi için yanma karakterinin benzer olması gerekmektedir. Yakıtın kullanıldığı ekipmanlarda yakıt akış düzeyi, yanma ısı enerjisi düzeyi, yakıtın tam yanması için gereken hava düzeyi gibi parametreler, ilgili yakıta göre hassas biçimde ayarlanmıştır. Bu yüzden yakıtı değiştirmek için bu ayarların da değiştirilmesi gerekir. Bazı yakıtlar brülörler ve bekler üzerinde ufak ayarlamalar yapılarak birbirinin yerine kullanılabilir. Bazı durumlarda ise bu ayarlar yeterli olmaz, ya da yüzlerce brülör bulunan bir tesiste tek tek ayar yapmak pratik olmaz. Böyle durumlarda ekipman üzerinde değişiklik yapmak yerine yakıt gazın kendisi üzerinde işlem yapılarak ikame olarak kullanımı mümkün olabilir.

Wobbe Endeksi nedir?

Ekipman üzerinde değişiklik yapmaksızın yakıt değişimi yapmak, iki yakıtın yanma karakterini birbirine yaklaştırarak gerçekleştirilebilir. Bir yakıtın yanma karakteri ve dolayısıyla ikame edilebilirliği hakkında fikir veren en önemli bilgi, İtalyan bilim insanı Wobbe’un önerdiği Wobbe Endeksi’dir. Bu endeks, yakıtın birim miktarının sağladığı yanma enerjisinin, yakıtın özgül ağırlığının kareköküne bölünmesiyle hesaplanır. Birbiriyle aynı veya çok yakın Wobbe endeksi sahip yakıtlar, ekipman üzerinde değişiklik yapmaksızın birbirinin yerine kullanılabilir. Çünkü bu şartlarda aynı miktarda yakıt ve aynı miktarda hava kullanılarak neredeyse aynı enerji eldesi mümkündür.

More Posts

Send Us A Message