+90 216 314 5657 | info@uestco.com

LPG Fakirleştirme nedir?

uestco lpg air mixer blender in front of uestco workshop

LPG Fakirleştirme nedir?

Bir yakıtı, özellikle de bir gaz yakıtı fakirleştirmek demek, ilgili yakıtın birim miktarındaki enerjiyi azaltmak demektir. Bu enerji azaltma işlemi ise genellikle yakıtı başka bir madde ile seyrelterek yapılır. Örneğin LPG ile basınçlı hava karıştırılarak fakirleştirilmiş LPG elde edilebilir, bu işleme LPG fakirleştirme denir.
LPG fakirleştirme; likit petrol gazı LPG’nin belirli oranda hava ile karıştırılarak LPG karışımının yoğunluğunu ve kalorifik değerini azaltmak demektir.

LPG neden fakirleştirilir?

LPG fakirleştirme işlemi, endüstriyel uygulamalarda önemlidir çünkü doğru LPG zenginliği, verimli yanma, az emisyon ve ürün kalitesi gibi önemli faktörleri etkiler. Ayrıca, LPG fakirleştirme işlemi, LPG’nin doğru zenginliği ile kullanılması durumunda enerji sektöründe maliyet tasarrufu sağlayabilir ve çevreye daha az zarar verir.
LPG doğru oranlarda fakirleştirilerek doğal gazın yerine ikame yakıt olarak kullanılması da mümkün olabilir. Doğal gazla çalışan bir tesiste, doğal gaz kesintisi durumunda devreye girecek yedekleme sistemi LPG yakıtlı olarak kurulabilir. Yedekleme sistemine entegre edilen LPG fakirleştirici ünitesi sayesinde sistem kesinti durumlarından etkilenmeden tesisin çalışmasını sağlar.

uestco lpg fakirleştirici, lpg hava karıştırıcı
Uestco LPG Fakirleştirici Sistemi

More Posts

Send Us A Message