+90 216 314 5657 | info@uestco.com

Yeşil Hidrojen
Üretim Çözümleri

Yeşil hidrojen, elektroliz adı verilen bir işlemle güneş veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen hidrojeni ifade eder.

Yeşil Hidrojen Üretimi

Elektroliz yoluyla hidrojen üretimi genellikle 3 adımda gerçekleşir;

Elektroliz

Elektrolizörde suyun bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayrılması,

Lye Geri Toplama

Elde edilen hidrojen gazındaki elektrolit alkali kalıntılarının gaz-lye arıtıcı ile toplanması ve elektrolitin elektrolizöre geri beslenmesi,

Saflaştırma

H2 saflaştırıcı ile hidrojenden su buharı gibi diğer safsızlık kaynaklarının ayrıştırılması.

Yüksek saflıktaki hidrojen doğrudan kullanıma veya daha sonra kullanılmak üzere depolanmaya hazır durumdadır.

Typical Electrolysis Based Hydrogen Production Unit

Elektrolizör

Gaz-Lye Arıtıcı

Saflaştırıcı

Alkali Su Elektrolizör Tabanlı Hidrojen Üretim Sistemi

Anahtar Teslim Çözümler

Typical Electrolysis Based Hydrogen Production Unit

Kızağa monteli H2 Üretim Sistemi

Merkezden uzak bölgeler, geçici projeler ve mobil uygulamalar için idealdir. Esneklik ve hızlı devreye alma imkanı sunar.

Konteynerize H2 Üretim Sistemi

Uzak veya şebeke dışı konumlar için. Kompakt ve taşınabilirdir, kolayca kurulabilir, yeri değiştirilebilir ve farklı hidrojen üretim ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Entegre H2 Üretim Sistemi

Sınırlı alana sahip laboratuvar veya araştırma tesisleri ve küçük ölçekli uygulamalar için

Üretim Yöntemleri

ALK Elektrolizörler

  • Alkali Su Elektrolizi Çalışma Prensibi
  • 1 – 2000 Nm3/h Hidrojen Üretim Kapasitesi

PEM Elektrolizörler

  • Proton Exchange Membrane (PEM) Elektroliz Prensibi
  • 1 – 400 Nm3/h Hidrojen Üretim Kapasitesi

Hidrojen Saflaştırma

Hidrojen saflaştırma, özellikle elektrikli araçlar için yakıt hücreleri veya bazı endüstriyel proseslerde olduğu gibi nihai kullanım yüksek saflık seviyeleri gerektirdiğinde, hidrojen üretim sürecinde oldukça önemli bir basamaktır. Hidrojenin saflığı, verimliliğini ve performansını etkilediğinden, saflaştırma teknolojileri hidrojen tedarik zincirinin temel bir unsurudur.

Hidrojen Saflaştırma Teknolojileri

Endüstriyel hidrojen saflaştırma tipik olarak Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA), Membran Ayırma ve Kriyojenik Distilasyon gibi teknolojileri içerir. PSA, yüksek basınçlarda safsızlıkları adsorbe eden malzemeler kullanarak hidrojeni bir karışımdaki diğer gazlardan ayırmadaki etkinliği nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran Ayırma, hidrojenin seçici olarak geçmesine izin vermek ve safsızlıkları geride bırakmak için yarı geçirgen membranlar kullanır. Kriyojenik Distilasyon, daha az yaygın olmakla birlikte, son derece yüksek saflık seviyeleri gerektiren senaryolarda kullanılır ve bileşenleri kaynama noktalarına göre ayırmak için gaz karışımlarının çok düşük sıcaklıklara soğutulmasını içerir.

Örnek Uygulamalar

Get a Quote for

Skid-mounted H2 Production System

Typical Electrolysis Based Hydrogen Production Unit

Get a Quote for

Containerized H2 Production System

Get a Quote for

Integrated H2 Production System