+90 216 314 5657 | info@uestco.com

Hidrojen
Sıvılaştırma ve
Depolama Çözümleri

Hidrojen, normal koşullar altında 0,09 g/L yoğunluğa sahip hafif bir gazdır. Verimli bir şekilde depolamak için 350 ila 1000 bar gibi çok yüksek basınçlarda sıkıştırılabilir veya aşırı düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilir.

Hidrojen Sıvılaştırma ve Depolama

Sıvı hidrojen, gaz halinin yalnızca 1/700 katı kadar yer kaplar. Yaklaşık -253°C gibi aşırı düşük bir kaynama noktasına sahip olduğundan, özel ekipman ve çok aşamalı bir süreç kullanılarak bu sıcaklığa düşürülebilir ve sıvılaştırılabilir.

Basit bir tanımla, hidrojen sıvılaştırma süreci; gazın sıkıştırılması, ısı eşanjörleri aracılığıyla ön soğutmaya tabi tutulması, genleşme yoluyla ikinci kez soğutulması (Joule-Thomson etkisi) ve son olarak kriyojenik soğutma yoluyla daha da soğutulmasını içerir. Kullanılan ekipman kompresörleri, ısı eşanjörlerini, kriyojenik soğutucuları ve kriyojenik depolama tanklarını içerir.

Sıvılaştırma Sistemleri

Kompresör Ünitesi

LIN LIH Tankları

Cold Box

Sıvılaştırma Sistemleri

Sistem Elemanları:

  • H2 sıvılaştırma sistemi proses paketi: 0,5 t/d, 1,5 t/d, 5 t/d, 10 t/d ve 30 t/d
  • Türbin genişletici
  • Ölçüm ve kontrol sistemi
  • Sıvı hidrojen kalitesinin izlenmesi

LH2 Teknolojisi

Videoyu oynat

Genel Tanım

Videoyu oynat

Çalışma Prensibi

Videoyu oynat

Uygulama Alanları

Hidrojen Depolama

Hidrojen Depolama Temel Teknolojileri

  • Yüksek Basınçlı Sıvı Hidrojen Konteynerlerinin Geliştirilmesi (35MPa’ya Kadar)
  • Sıvı Hidrojen Yoğunlaştırma Teknolojisi Üzerine Araştırma
  • Yerden Tasarruf Sağlayan Tahribatsız Depolama Teknolojisi
  • Yörüngede Kriyojenik İtici Yakıt Yönetim Teknolojisi

Hidrojen Depolama Çözümleri

Yüksek Basınçlı Depolama

350 ~ 1000 bar Yüksek Basınçlı Depolama Tankı

Sıvı Depolama

-253°C Süper Yalıtımlı Kriyojenik Depolama Tankı

Örnek Uygulamalar